Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra bokslutstransaktioner, bokslutsomföringar och periodiseringar (bokföring med exempel)

Bokslutstransaktioner är bokslutsomföringar som görs på bokföringsordrar när bokslutet upprättas så att resultaträkningen enbart innehåller redovisningsperiodens intäkter och kostnader.

Bokslutstransaktioner innebär att man periodiserar inkomster och utgifter så att de intäkter som redovisas i resultaträkningen avser redovisningsperiodens utförda prestationer och att de kostnader som redovisas i resultaträkningen avser redovisningsperiodens förbrukade resurser.

Underlaget för bokslutsomföringar är egenupprättade verifikationer eftersom det inte finns några externa verifikationer som kan utgöra underlag för dessa periodiseringar.

Klassificering
Vanliga bokslutstransaktioner är bokföring av förutbetalda kostnader, upplupna kostnader, förutbetalda intäkter, uppplupna intäkter, lagerförändringar, avskrivningar, uppskrivningar, nedskrivningar, bokslutsdispositioner, årets skatt och årets resultat.

Kontogrupp 49 - Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten
Kontogrupp 77 - Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar
Kontogrupp 78 - Avskrivningar enligt plan
Kontogrupp 88 - Bokslutsdispositioner
Kontogrupp 89 - Skatter och årets resultat

Erkännande
Bokslutstransationer bokförs vid bokslut (månadsbokslut, kvartalsbokslut, årsbokslut) med utgångspunkt från tillämpade redovisningsprinciper och värderingsprinciper.

Sidoordnat register och avstämning
Vid bokslut skall avstämningar alltid göras mellan alla konton i balansräkningen och rapporter från sidordnade register respektive kontoutdrag.

Värdering
Vid ett bokslut värderas och inventeras redovisningsenhetens tillgångar och skulder i enlighet med tillämpade värderingsprinciper. Intäkter värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer och kostnader till det verkliga värdet av förbrukade resurser med utgångspunkt från de värderingsprinciper som tillämpas i balansräkningen.

Exempel: bokföra årets resultat (bokslut)
Ett aktiebolag har bokfört alla bokslutsomföringar förutom årets resultat och resultatet visade sig bli 500 000 SEK under räkenskapsåret.

Konto Benämning Debet Kredit
2099 Årets resultat 500 000
8999 Årets resultat 500 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/02/16

Kontakta bokforingstips.se