Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Bokföra bokslutstransaktioner, bokslutsomföringar och periodiseringar (bokföring med exempel)

Bokslutstransaktioner är bokslutsomföringar som görs på bokföringsordrar när bokslutet upprättas så att resultaträkningen enbart innehåller redovisningsperiodens intäkter och kostnader.

Bokslutstransaktioner innebär att man periodiserar inkomster och utgifter så att de intäkter som redovisas i resultaträkningen avser redovisningsperiodens utförda prestationer och att de kostnader som redovisas i resultaträkningen avser redovisningsperiodens förbrukade resurser.

Underlaget för bokslutsomföringar är egenupprättade verifikationer eftersom det inte finns några externa verifikationer som kan utgöra underlag för dessa periodiseringar.

Klassificering
Vanliga bokslutstransaktioner är bokföring av förutbetalda kostnader, upplupna kostnader, förutbetalda intäkter, uppplupna intäkter, lagerförändringar, avskrivningar, uppskrivningar, nedskrivningar, bokslutsdispositioner, årets skatt och årets resultat.


Kontogrupp 49 - Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten
Kontogrupp 77 - Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar
Kontogrupp 78 - Avskrivningar enligt plan
Kontogrupp 88 - Bokslutsdispositioner
Kontogrupp 89 - Skatter och årets resultat

Erkännande
Bokslutstransationer bokförs vid bokslut (månadsbokslut, kvartalsbokslut, årsbokslut) med utgångspunkt från tillämpade redovisningsprinciper och värderingsprinciper.

Sidoordnat register och avstämning
Vid bokslut skall avstämningar alltid göras mellan alla konton i balansräkningen och rapporter från sidordnade register respektive kontoutdrag.

Värdering
Vid ett bokslut värderas och inventeras redovisningsenhetens tillgångar och skulder i enlighet med tillämpade värderingsprinciper. Intäkter värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer och kostnader till det verkliga värdet av förbrukade resurser med utgångspunkt från de värderingsprinciper som tillämpas i balansräkningen.


Exempel: bokföra årets resultat (bokslut)
Ett aktiebolag har bokfört alla bokslutsomföringar förutom årets resultat och resultatet visade sig bli 500 000 SEK under räkenskapsåret.

Konto Benämning Debet Kredit
2099 Årets resultat 500 000
8999 Årets resultat 500 000Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/02/16

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se