Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Bokföringsteknik, debet och kredit

Bokföringsteknik är den teknik som används vid bokföring. Inom bokföringen finns begreppen debet och kredit som betyder vänster och höger. Debet och kredit skall alltid balansera, i varje verifikation skall man bokföra ett lika stort monetärt belopp i debet som i kredit. Bokföring utgår ifrån att det finns fem typer av kontokategorier. Dessa är tillgångar, eget kapital, skulder, intäkter och kostnader.

Tillgångar, eget kapital och skulder ingår i en balansräkning. Tillgångarna finns på vänstersidan (debet) och skulder och eget kapital finns på högersidan i en balansräkning (kredit). När man bokför tillgångar, skulder och eget kapital innebär det följande:

+ Tillgångar ökar i debet och minskar i kredit
+ Skulder ökar i kredit och minskar i debet
+ Eget kapital ökar i kredit och minskar i debet


Eget kapital är ägarnas kapital och består av deras insatser samt deras ackumulerade resultat (vinst eller förlust) från verksamheten. Eget kapital delas upp i intäkter och kostnader. Intäkter minus kostnader under ett år är företagets resultat och därför en del av eget kapital. Intäkter ökar värdet av eget kapital och kostnader minskar värdet av eget kapital.

Då eget kapital ökar i kredit och minskar i debet gäller följande för intäkter och kostnader:

+ Intäkter ökar i kredit och minskar i debet
+ Kostnader ökar i debet och minskar i kredit

Intäkter och kostnader ingår i en resultaträkning. När varje år avslutas i ett bokslut skall resultatet från resultaträkningen (Intäkter minus kostnader) flyttas över till eget kapital i balansräkningen. Det här görs i en bokslutstransaktion och därefter är skillnaden mellan intäkter och kostnader noll, hela skillnaden ligger i eget kapital.


Exempel för bokföringsteknik:
Vi köper in en maskin (tillgång) till företaget med pengar från kassan (tillgång). Värdet ökar på en tillgång, maskiner, och värdet minskar för en annan tillgång, kassa. Kontot för maskiner skall debiteras (ökar) och kontot för kassa skall krediteras (minskar).

I en modern kontoplan (Baskontoplan) idag ser det ut på följande sätt när det gäller tillgångar, eget kapital, skulder, intäkter och kostnader.

Kontoklass 1 - Tillgångar (1000-1999)
Kontoklass 2 - Eget kapital och skulder (2000-2999)
Kontoklass 3 - Intäkter (3000-3999)
Kontoklass 4 till 7 - Kostnader (4000-7999)
Kontoklass 8 - Finansiella intäkter och kostnader, skatter och årets resultat (8000-8999)

Saldon på konton för tillgångar, eget kapital och skulder skall flyttas över mellan räkenskapsår. Utgående balans för tillgångar, eget kapital och skulder blir ingående balans i nästa räkenskapsår.


Utgående balans, 2006
Tillgångar 1000 (Debet)
Eget kapital -500 (Kredit)
Skulder -500 (Kredit)

blir............

Ingående balans, 2007
Tillgångar 1000 (Debet)
Eget kapital -500 (Kredit)
Skulder -500 (Kredit)

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2010-01-07

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se