Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Bokföringsskyldiga och bokföringsskyldighet

Alla företag är enligt bokföringslagen (1999:1078) bokföringsskyldiga. Aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda näringsidkare är bokföringsskyldiga.

Vad innebär bokföringsskyldighet?
Företag skall löpande bokföra alla affärshändelser i kronologisk ordning (grundbok) och i systematisk ordning (huvudbok). I bokföringsprogram registreras verifikationer i kronologisk ordning och företaget kan utifrån den här registreringen få fram affärshändelser i systematisk ordning per konto när de skriver ut huvudboken.

Alla bokföringsposter skall ha verifikationer som underlag. Verifikationer sitter oftast i en pärm numrerade enligt samma verfikationsnummer som de fått i bokföringsprogrammet. Finns det ingen verifikation för en affärshändelse så får man skapa en med hjälp av en bokföringsorder. Bokslutstransaktioner görs på en bokföringsorder.


All räkenskapsinformation skall förvaras i ordnat skick på ett betryggande sätt inom landet i 7 år efter räkenskapsårets slut. Räkenskapsinformation är pärmar med verifikationer, underlag för verifikationer, resultat- och balansrapport och årsredovisningar med mera.

Företag skall upprätta årsbokslut eller årsredovisning. Hur omfattande ett årsbokslut eller en årsredovisning skall vara beror på företagets storlek och allmänintresse. Enskilda näringsidkare med en nettoomsättning understigande 3 miljoner kronor kan upprätta ett förenklat årsbokslut.

Varför skall man bokföra?
Det är viktigt att veta företagets lönsamhet för att kunna styra företaget åt rätt håll. Genom att jämföra resultatrapporten mot en resultatbudget kan man få signaler om hur bra det går för företaget och om något behöver göras för att få företaget i en annan riktning. Det är viktigt att bokföra för att veta vilka skulder företaget har. Det är viktigt att det finns pengar kvar i företaget så att momsskulden, leverantörsskulderna, skatteskulden, lönerna och andra skulder kan betalas. Bokföringen är också viktig för att veta hur mycket man kan ta i eget uttag eller som lön. Det vore ju dumt om företaget stupade på grund av att ägaren levde långt över sina tillgångar.


Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2011-09-06

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se