Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Anskaffningsvärde, anskaffningsvärdemetoden och redovisat värde

Anskaffningsvärde är det pris eller den köpeskilling som har erlagts för en tillgång vid anskaffningstillfället eller det verkliga värde som erlagts på annat sätt vid anskaffningen (exempelvis vid byte). När anskaffningsvärdemetoden tillämpas så skall inköpspriset samt andra utgifter som är direkt hänförbara till inköpet eller tillverkningen inkluderas i anskaffningsvärdet.

När anskaffningsvärdemetoden tillämpas så gör man normalt systematiskt avskrivningar för en tillgång för att ta hänsyn till att resursen har förbrukats. En redovisningsenhet kan även göra nedskrivningar av en tillgång för att ta hänsyn till en värdeminskning som inte de systematiska avskrivningarna har kunnat ta hänsyn till.

Det redovisade värdet för en tillgång eller skuld utgörs av det nettovärde som de är redovisade till. Det redovisade värdet för en tillgång som värderas till anskaffningsvärde utgörs av dess anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar för tillgången.


Exempel: inköp av kontorsmöbler (fakturametoden)
En redovisningsenhet har köpt in kontorsmöbler för 125 000 SEK inklusive hemtagningskostnader och moms. Momsen är 25 % och uppgår till 25 000 SEK och tillgångarnas totala värde är 100 000 SEK inklusive hemtagningskostnader.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 125 000
2641 Ingående moms 25 000
1221 Inventarier 100 000Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/01/12

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se