Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Anskaffningsvärde, anskaffningsvärdemetoden och redovisat värde

Anskaffningsvärde är det pris eller den köpeskilling som har erlagts för en tillgång vid anskaffningstillfället eller det verkliga värde som erlagts på annat sätt vid anskaffningen (exempelvis vid byte). När anskaffningsvärdemetoden tillämpas så skall inköpspriset samt andra utgifter som är direkt hänförbara till inköpet eller tillverkningen inkluderas i anskaffningsvärdet.

När anskaffningsvärdemetoden tillämpas så gör man normalt systematiskt avskrivningar för en tillgång för att ta hänsyn till att resursen har förbrukats. En redovisningsenhet kan även göra nedskrivningar av en tillgång för att ta hänsyn till en värdeminskning som inte de systematiska avskrivningarna har kunnat ta hänsyn till.

Det redovisade värdet för en tillgång eller skuld utgörs av det nettovärde som de är redovisade till. Det redovisade värdet för en tillgång som värderas till anskaffningsvärde utgörs av dess anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar för tillgången.


Exempel: inköp av kontorsmöbler (fakturametoden)
En redovisningsenhet har köpt in kontorsmöbler för 125 000 SEK inklusive hemtagningskostnader och moms. Momsen är 25 % och uppgår till 25 000 SEK och tillgångarnas totala värde är 100 000 SEK inklusive hemtagningskostnader.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 125 000
2641 Ingående moms 25 000
1221 Inventarier 100 000Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/01/12

Kontakta bokforingstips.se