Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Lathund för belopp och procentsatser

Här hittar du en lathund för belopp och procentsatser avseende år 2017. Här kan du hitta information om skattefria schablonbelopp, inkomstbasbelopp, prisbasbelopp, arbetsgivaravgift, traktamente, egenavgift, representation, och fastighetsavgift med mera för år 2017.

Arbetsgivaravgifter 2017
Födda 1952 - : 31,42 %
Födda 1938 - 1951: 16,36 %

Egenavgift 2017
Födda 1952 - : 28,97 %
Födda 1938 - 1951: 16,36 %

Särskild löneskatt på förvärvsinkomster 2017
Födda 1937 och tidigare: 6,15 %
Alla som har passiv näringsverksamhet: 24,26 %

Prisbasbelopp 2017
44.800 kr

Förhöjt prisbasbelopp 2017
45.700 kr

Inkomstbasbelopp 2017
61.500 kr

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den inte som fyllt 65 år vid inkomstsårets ingång - 2017
Brytpunkt 1 (20%) 452.100 kr
Brytpunkt 2 (25%) 651.700 kr

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som fyllt 65 år vid inkomstsårets ingång - 2017
Brytpunkt 1 (20%) 478.100 kr
Brytpunkt 2 (25%) 670.600 kr

Skiktgräns för statlig inkomstskatt - 2017
Skiktgräns 1 (20%) 438.900 kr
Skiktgräns 2 (25%) 638.500 kr

Gränsbelopp (enligt förenklingsregeln vid utdelning i fåmansföretag) 2017
163.075 kr (2,75 gånger inkomstbasbeloppet för 2016)

Statslåneränta 2016
Genomsnittlig statslåneränta för 2016: 0,34 %
2016-11-30: 0,27 %

Skattefria traktamenten 2017
Inrikes tjänsteresa (övernattning krävs)
Hel dag 220 kr
Halv dag 110 kr
Efter tre månader 154 kr
Efter två år 110 kr
Nattraktamente 110 kr (om arbetsgivaren ej betalt övernattning)

Reduceringsbelopp inrikes tjänsteresa 2017
Traktamente 220 kr 154 kr 110 kr 66 kr
Reducering för:
Mat hela dagen 198 kr 139 kr 99 kr 59 kr
Lunch & middag 154 kr 108 kr 77 kr 46 kr
Lunch eller middag 77 kr 54 kr 39 kr 23 kr
Frukost 44 kr 31 kr 22 kr 13 kr

Reducering av normalbeloppen vid utrikes tjänsteresa 2017
Helt fri kost 85 %
Lunch och middag 70 %
Lunch eller middag 35 %
Frukost 15 %

Representation 2017
Extern utan moms
Frukost, lunch, middag 0 kr
Enklare förtäring 60 kr
Representationsgåva 180 kr
Golf, teater etc. 180 kr

Intern utan moms
Frukost, lunch, middag 0 kr
Enklare förtäring 60 kr
Hyra, underhållning etc. vid personalfester 180 kr
Teater etc. 180 kr

Kostförmån 2017
Frukost 45 kr
Lunch/middag 90 kr
Helt fri kost 225 kr

Drivmedelsförmån i samband med bilförmån 2017
Vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter:
Marknadsvärdet inkl. moms
Vid skatteavdrag och redovisning på kontrolluppgift:
Marknadsvärdet inkl. moms x 1,2

Skattefria gåvor till anställda 2017
Julgåva 450 kr inkl moms
Jubileumsgåva 1.350 kr inkl moms
Minnesgåva 15.000 kr inkl moms
(t.ex. 25 års anställning, 50- eller 60-års dag)

Resa bostad - arbetsplats 2017
Egen bil 18,50 kr/mil
Förmånsbil
- bensin, etanol m.m. 9,50 kr/mil
- diesel 6,50 kr/mil
Motorcykel 9,00 kr/mil
Mopedbil 9,00 kr/mil
Moped 4,50 kr/mil
Cykel 250 kr

Avdrag för kostnader som överstiger: 11.000 kr

Fastighetsavgift för småhus 2017
Den kommunala avgiften för småhus är 7 687 kr eller högst 0,75 % av tax.värdet om det ger en lägre avgift.

Hus som är nybyggda 2011 eller tidigare får hel befrielse från fastighetsavgift de 5 första åren och halv avgift de nästa fem åren, eller högst 0,375 % av tax.värdet om det ger en lägre avgift. Hus som är nybyggda 2012 eller senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.

Mervärdesskatt (moms) 2017
25% (20% av priset), den generella skattesatsen för moms
12% (10,71% av priset) t.ex livsmedel och restaurangtjänster
6% (5,66% av priset) t.ex böcker, tidskrifter och persontransporter

Lathund för belopp och procent år 2016

Årsredovisning online