Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Försäljning & intäkter

Bokföra betalningsföreläggande till kund och erhållna kfm-avgifter (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet eller ett ombud (inkassoföretag) för en redovisningsenhet kan ansöka om betalningsföreläggande och utmätning hos kronofogden avseende kunder som inte har betalat sina fakturor inom förfallotiden.

Bokföra betalningspåminnelser till kunder och erhållen påminnelseavgift (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet skickar betalningspåminnelser till kreditkunder för att påminna dem om att det finns förfallna fakturor hos redovisningsenheten som ännu inte har blivit betalda.

Bokföra eget uttag av tjänster (bokföring med exempel)

Ett eget uttag av tjänster från en näringsverksamhet till delägare eller närstående till delägare för deras privata bruk skall uttagsbeskattas som en vanlig försäljning.

Bokföra egna uttag av varor och eget varuuttag (bokföring med exempel)

Ett uttag av varor från ett företag till en ägare eller närstående till ägaren för dennes privata bruk skall beskattas som en försäljning.

Bokföra erhållen förseningsavgift (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som säljer till andra företag eller myndigheter kan ta ut en förseningsavgift om 450 SEK efter förfallodatum enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

Bokföra erhållna skadestånd (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet kan erhålla skadestånd på grund av sakskador, felaktig rådgivning, driftavbrott och andra händelser som orsakar ekonomisk skada för redovisningsenheten.

Bokföra faktura till utlandet och faktura i utländsk valuta (bokföring med exempel)

Företag som säljer varor eller tjänster till privatpersoner eller företag i utlandet kan fakturera dessa kunder i deras hemvaluta.

Bokföra faktureringsavgifter, fakturaavgifter och expeditionsavgifter (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som erbjuder sina kunder kredit via en kundfaktura kan ta ut en faktureringsavgift på fakturan för att kompensera för merkostnader och för att uppmuntra till förskottsbetalning.

Bokföra förskott från kunder, förskottsbetalning och kundförskott (bokföring med exempel)

Ett förskott från en kund innebär att en kund betalar en redovisningsenhet för varor som ännu inte har levererats eller för tjänster som ännu inte har blivit utförda.

Bokföra försäkringsersättning och ersättning från försäkring (bokföring med exempel)

Försäkringsersättning för skador på tillgångar och andra skador orsakade av en redovisningsenhet som utbetalas från en försäkring utgör en skattepliktig och momsfri inkomst i näringsverksamheten.

| Sida: 1 av 5 | Nästa
Årsredovisning online